Presis Depositumskonto

Enkel og digital depositumskonto får du hos Presis Utleie! Akkurat nå kan du få depositumskonto inkludert dersom du velger Aprila Husleiegaranti.

Presis sikkerhet og depositum

Som utleier burde du alltid ha én eller annen form for sikring på dine leietakere. Depositumskonto kan du sette opp via vår partner Aprila Bank fra kroner 0!

3 valg

Hvordan sette opp depositumskonto hos Presis Utleie?

Depositumskonto gratis via Aprila Bank dersom du er Husleiegaranti-kunde

 • Velger du husleiegaranti fra Aprila Bank så vil vi sørge for å få 3 måneders depositum fra din leietaker - du betaler ingenting for depositumskontoen om du er Husleiegaranti-kunde
 • Tilgang til Presis Utleie Forvaltningssytem inkludert hele husleieforholdet
  (verdi: 588,- / år)
 • Garantert betalt hver måned på forfallsdato
 • Ingen adminstrasjon med innkreving av husleie
 • Digital husleiekontrakt med e-signering

Depositumskonto via Aprila Bank: Kommer!

 • Depositumskonto fra Aprila Bank er i utvikling i disse dager og kommer rett rundt hjørnet!

Depositumskonto eller annen sikkerhet i annen bank eller institusjon

Dersom du ikke ønsker Husleiegaranti fra Aprila Bank, så er følgende også selvfølgelig mulig å legge inn i husleiekontrakten:
 • Depositumskonto i annen bank: Legg inn kontonummeret til depositumskontoen i husleiekontrakten, så fremkommer det automatisk både i husleieavtalen på dine sider
 • Depositumsgaranti i annen bank eller NAV-garanti: Legg inn informasjon om garantien samt hvem som er garantiutsteder i husleiekontrakten, så fremkommer det både husleieavtalen og på dine sider
 • Ingen sikkerhet: Selvfølgelig ikke anbefalt, men det er mulig å velge ingen sikkerhet dersom både utleier og leietaker er enige om dette.

Nyttig informasjon om depositumskonto

Dekning for ubetalt husleie og kostnader ved skader og liknende

Depositumskonto er utleiers sikkerhet for ubetalt husleie og eventuelle kostnader utleier får i forbindelse med skader på boligen, eller kostnader relatert til utkastelse. 

Maks 6 måneders depositum

Det er ikke lov å kreve mer enn seks måneders depositum iht. husleieloven §3-5.

Opprettes i leietakers navn

Depositumsbeløpet skal settes inn på særskilt depositumskonto, opprettet i leietakers navn. Leietaker er eier av kontoen, og får opptjente renter betalt til seg.

Ikke bindende før avtalt sikkerhet er etablert

Leieavtalen er ikke bindende for utleier all den tid avtalt sikkerhet ikke er etablert. Dersom avtalt sikkerhet ikke er i orden før innflytting, er dette å regne som vesentlig mislighold av leieavtalen, og leieavtalen kan heves av utleier med mindre annet er avtalt. 

Utleier bærer kostnaden for opprettelse av depositumskonto

Eventuelle utgifter knyttet til opprettelse av depositumskonto vil dekkes av utleier, jf. husleieloven § 3-5.

Depositumsgaranti

Som alternativ til depositum, kan man opprette en garanti. En garanti fungerer på tilsvarende måte som et depositum, men her vil utleiers motpart ved en konflikt være et forsikringsselskap. Fordelen for leietaker ved bruk av garanti, er at man betaler et mindre engangsbeløp. Husk at garantien har en begrenset varighet, og dersom leietaker bor i boligen over mange år, kan det hende man må fornye garantien.

Kom i gang med Presis Utleie helt gratis nå!

Du kan opprette din første husleiekontrakt på under 2 minutter.