Husleiegaranti fra Aprila Bank

Driver du med, eller ønsker du å drive med utleie, men synes det blir altfor mye å tenke på? Husleiegaranti er garantert et produkt for deg!

Garantert betalt på forfall hver måned

Husleien faktureres automatisk og er garantert på din konto til forfallsdato hver måned. Dette gjelder også i tilfeller der leietaker ligger bakpå med betaling. Ved eventuell manglende betaling fra leietaker er du garantert husleie på konto på forfallsdato hver måned i inntil 6 måneder.

Utleieforsikring

Inkludert utleieforsikring som dekker skadeverk på boligen, kostnader ved tyveri eller underslag av leietaker, eller kostnader ved eventuell utkastelse av leietaker. Utleieforsikringen tilbys av If Forsikring og dekker kostnader utover dekningen fra depositumet inntil kr 500 000.

Depositumskonto

Depositumskonto opprettes automatisk ved signering av husleiekontrakten – helt uten administrasjon fra din side. Aprila Bank sørger for at leietaker overfører 3 måneders husleie til depositumskontoen før innflytting.

Kredittsjekk av leietaker

Inkludert i husleiegarantien så kredittsjekkes leietaker i regi av Experian, for å sikre at du har en betalingsdyktig leietaker uten betalingsanmerkninger.

Så enkelt er Aprila Husleiegaranti

Opprett en bruker i Presis Utleie

For å få tilgang til Aprila Husleiegaranti så må du være bruker av Presis Utleie.

1
2

Verifisering og onboarding

Du verifiserer deg med BankID, svarer på et par enkle spørsmål, og signerer avtale om husleiegaranti med Aprila Bank.

Opprett en leieavtale og legg til en leietaker

Opprette en leieavtale, legg til leietaker, og signer leieavtalen med BankID.

3
4

Få leieforholdet godkjent av Aprila Bank

Aprila Bank bruker opptil én dag på å godkjenne leieforholdet, men typisk går dette mye fortere.

Depositumskonto opprettes automatisk

Depositumskonto opprettes automatisk i leietakers navn. Leietaker får automatisk tilsendt betalingsanmodning på depositum tilsvarende 3 måneders husleie.

5

6

Leieforholdet starter og du får garantert husleien på konto hver måned

Husleien faktureres automatisk og er garantert på din konto til forfallsdato hver måned. Dette gjelder også i tilfeller der leietaker ligger bakpå med betaling. Ved eventuell manglende betaling fra leietaker er du garantert husleie på konto på forfallsdato hver måned i inntil 6 måneder.

Spørsmål og svar om Husleiegaranti

Du betaler 5 % av månedlig husleie for husleiegarantien. Dette gir deg garantert betalt på forfall hver måned (i inntil 6 måneder ved eventuell tvangsfravikelse eller liknende), automatisk fakturering av husleien, utleieforsikring, depositumskonto, kredittsjekk av leietaker, og tilgang til Presis Forvaltningssystem.

Du velger selv hvilken leietaker du ønsker å leie ut til. For å tilby husleiegarantien derimot, er det krav om at leietaker ikke har betalingsanmerkninger, har norsk fødselsnummer eller D-nummer, og må kunne signere leiekontrakten med BankID.

På nåværende tidspunkt er det et krav til om at depositumskonto opprettes i Aprila Bank.

Første bankdag etter forfallsdato som er definert i husleiekontrakten.

Du kan følge innbetalinger når du er logget inn i Presis Utleie.

Først vil Aprila Bank sende påminnelser til leietaker. Om Aprila ikke lykkes med å kreve inn husleie fra leietaker i løpet av 15 dager etter forfall av husleien, og med minst to påminnelser med minst 4 dagers mellomrom, vil Aprila på vegne av utleier sende skriftlig varsel til leietaker om at utkastelse vil bli begjært etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18. 

Forfallsdatoen settes av utleier ved opprettelse av leiekontrakten. Det mest vanlige er den første i måneden. Du kan enkelt endre forfallsdato logget inn i Presis Utleie.

Enten som e-faktura eller per post i tillegg til på e-post.

Kom i gang med Presis Utleie helt gratis nå!

Du kan opprette din første husleiekontrakt på under 2 minutter.