Husleiekontrakt - Trygghet for utleier og leietaker

Husleiekontrakt – Trygghet for utleier og leietaker

Det viktigste man må huske, både som leietaker og utleier, er skriftlig husleiekontrakt. Det hviler et stort ansvar på leietaker og utleier i forbindelse med utleie, så sett alltid opp en skriftlig husleiekontrakt. Ved å bruke Presis Utleie vil du få en kvalitetssikret leieavtale, som sikrer både leietakers og utleiers interesser. Vi anbefaler deg også å benytte vår inn- og utflyttingsprotokoll. Da blir det lettere å dokumentere eventuelle skader i forbindelse med inn- og utflytting. Vi har samlet alle de viktigste punktene du bør tenke på, når du inngår i et nytt leieforhold.


Varighet
 • De fleste ønsker å begrense hvor lang tid en leieavtale skal vare. En utleier kan ikke bare uten grunn si opp en leieavtale, uten at det foreligger en gyldig oppsigelse. 
 • Du kan velge mellom tidsbestemt kontrakt, og tidsubestemt kontrakt. En tidsbestemt kontrakt skal som hovedregel ikke har varighet mindre enn tre år. Mens en tidsubestemt kontrakt kan sies opp med oppgitt oppsigelsesfrist. Dersom oppsigelsesfrist ikke er avtalt, sier loven at den er tre måneder. 
 • Vi anbefaler i de fleste tilfeller at man velger tidsbestemt husleiekontrakt.
Leiesum
 • Leiesummen skal ikke være høyere enn markedspris, og man kan ikke ta mer enn én måneds forskuddsleie. 
 • Dersom du ønsker å ta betalt for kommunale avgifter, eiendomsskatt eller andre type kostnader knyttet til boligen, må disse inkluderes i husleien.
Sikkerhet og depositum
 • Det er vanlig at man stiller sikkerhet for betaling av husleie og eventuelle kostnader utleier får i forbindelse med skader på boligen, eller kostnader relatert til utkastelse. Det er ikke lov å kreve mer enn seks måneders depositum.
 • Depositum er en bankkonto opprettet i leietakers navn, som bare kan disponeres i fellesskap.
 • Som alternativ til depositum, kan man opprette en garanti. En garanti fungerer på tilsvarende måte som et depositum, men her vil utleiers motpart ved en konflikt være et forsikringsselskap. 
 • Fordelen for leietaker ved bruk av garanti, er at man betaler et mindre engangsbeløp. Husk at garantien har en begrenset varighet, og dersom leietaker bor i boligen over mange år, kan det hende man må fornye garantien.
Betaling
 • Betaling av husleie skal skje til en fast dato hver måned. Ved å bruke Presis Utleie vil vi hjelpe deg å kreve inn husleien, samt purre på leietaker om betalingen ikke har skjedd. 
 • Leietaker vil motta betalingsinformasjon i god tid før forfall, og vi anbefaler også at leietaker setter opp avtalegiro slik at betalingen skjer punktlig.
Tillegg til husleien
 • Dersom man skal ta ekstra betalt for vann eller strøm, må utleier kunne dokumentere sine kostnader og gjøre en avregning for dette underveis i leieforholdet, eller ved leieforholdets slutt.
 • Vi anbefaler at leietaker tegner egen strømavtale, slik at utleier ikke er ansvarlig for dette.
 • Ved å bruke Presis Utleie sin protokoll for inn- og utflytting, kan man enkelt tegne strømavtale i forbindelse med innflytting, samt si opp avtale i forbindelse med utflytting.
 • Dersom man ikke betaler avtalte tillegg til husleien, vil dette også være grunnlag for eventuell utkastelse.
Oppsigelse
 • Det er ingen formkrav når leietaker ønsker å si opp sin bolig, men det er anbefalt å gjøre dette skriftlig. Dersom utleier skal si opp leietakeren, må oppsigelsen være skriftlig. Vær oppmerksom på at det følger strenge formkrav til hvordan en oppsigelse skal skje fra utleier. Vær også oppmerksom på at oppsigelse som ikke følger lovens formkrav vil være ugyldig.
 • Selv om det er avtalt oppsigelsestid på for eksempel tre måneder, så kan det hende at du som leietaker har signert på en minimum leietid.
 • Vi anbefaler at man som leietaker ikke signerer opp nytt sted å bo før utleier har akseptert oppsigelsen, slik at man unngår doble bokostnader.
Utkastelsesklausul
 • Dersom man som utleier opplever problemer med leietaker, ved for eksempel manglende betaling eller husbråk, kan man legge inn en klausul om at man kan starte prosessen med utkastelse ved bruk av namsmannen to uker etter at leietaker har blitt varslet. Avtalen fra Presis Utleie har selvfølgelig denne klausulen som en del av vår standardavtale.
ID-sjekk
 • Når man signerer leieavtale og skal betale første husleie og kanskje også forskuddsleie, er det viktig at man er trygg på utleier og leietaker. En fin sjekk av den andre part, er at de har identifisert seg og signert leieavtalen digitalt med BankID. Preis Utleie har BankID som en del av sin digitale identifisering og signering, og vi anbefaler at alle bruker dette.
Lykke til med utleie av boligen din!

Dersom man bruker Presis Utleie, vil man underveis i utleieprosessen få gode råd og tips, slik at utleien går smidigst mulig for begge parter. Leietaker vil også få trygghet rundt sitt leieforhold, samt motta betalingsinfo automatisk hver måned, samt ha mulighet til å sette opp avtalegiro. Bruk av Presis Utleie gjør ting enklere for både leietaker og utleier. Vi ønsker dere lykke som utleier og leietaker.

Del

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Presis

Prøv Presis Utleie

Husleiekontrakt og forvaltningssystem

Les også

Er utleie av bolig lønnsomt?

Er boligutleie lønnsomt?

Ønsker du tjene penger på utleie av bolig? Presis Utleie har laget en rask innføring i de viktigste forholdene du bør ha på plass før du starter med utleie.

Les mer

Kom i gang med Presis Utleie helt gratis nå!

Du kan opprette din første husleiekontrakt på under 2 minutter.