Logg inn på din konto

Glemt passord?

Informasjon

Nyttige artikler om utleie av bolig

Informasjon

Depositumsgaranti

Skal du leie bolig er det vanlig å stille depositum tilsvarende 2-6 måneders husleie som sikkerhet for leieforholdet. Dette er utleierens sikkerhet om husleien ikke betales eller det påføres skader på leieobjektet. I stedet for å binde opp et stort beløp på depositumskonto kan leietakere kjøpe en såkalt depositumsgaranti. Dette er en garanti som stilles av en tredjepart. Hvor mye depositumsgarantien koster avhenger av størrelsen på husleien. Garantien har en varighet på tre år og begrenses oppad til seks måneders husleie. Les mer

Depositumskonto er en sikkerhet for utleier

Skal du leie bolig, vil ofte utleier be deg om å opprette en depositumskonto. Beløpet sikrer utleier mot økonomiske tap. Som for eksempel at leietager ikke betaler husleien eller har skadet boligen. Les mer

Hva må du betale i skatt på utleie av bolig?

Det er forskjell i skatt på utleie av utleieleilighet som ikke er i tilknytting til din egen bolig, eller om du leier ut en hybel eller leilighet i din egen bolig. Vi har listet opp de viktigste skattereglene for utleie. Les mer

Skal du leie ut bolig?

Skal du leie ut bolig? Her er fem tips til deg som skal leie ut. Les mer

Mal for oppsigelse av leiekontrakt

Normalt har både utleie og leietager mulighet til å foreta en oppsigelse av leiekontrakt. Her finner du en mal på hvordan det kan gjøres. Les mer