Innflyttingsprotokoll og utflyttingsprotokoll

Digital overtakelsesprotokoll for å unngå uenigheter mellom utleier og leietaker, helt gratis hos Presis Utleie!

Hva er Presis Innflyttingsprotokoll?

For å gjøre innflytting så enkelt som mulig, og for å best mulig dokumentere tilstanden til boligen ved innflytting/utflytting så tilbyr vi deg gratis bruk av vår innflyttingsprotokoll. Innflyttingsprotokollen legger til rette for å kontrollere at boligen er i rett stand både ved innflytting og utflytting, at depositum og første husleie er på plass til rett tid.

Innflyttingsprotokollen hjelper både utleier og leietaker å gjøre rette valg ved innflytting og utflytting. Vi anbefaler alle utleiere å ta i bruk vår innflyttingsprotokoll for å unngå uenigheter eller krangler med leietaker.

Hvordan kan jeg enkelt lage en innflyttingsprotokoll nå?

Å gjennomføre en innflytting med vår innflyttingsprotokoll er enkelt!

Opprett en leiekontrakt eller legg til en allerede eksisterende leiekontrakt

Legg til og signer leiekontrakt i Presis Utleie helt gratis med BankID-signering.

Protokollen påbegynnes av utleier under innflyttingen

Utleier åpner lenken til innflyttingsprotokollen som han/hun har fått tilsendt per e-post.

Depositum og første husleie bekreftes

Utleier og leietaker bekrefter at depositum og første husleie er innbetalt til rett konto.

Kopi av signert innflyttingsprotokoll sendes begge parter

Utleier og leietaker får tilsendt signert PDF av innflyttingsprotokollen per e-post. Utleier kan nå trygt overlevere nøklene til leietaker.

Gjennomlesning og signering av protokoll

Protokollen gjennomleses av utleier og leietaker, og signeres av begge parter direkte på enheten som benyttes.

Utleieobjektet kontrolleres

Boligen kontrolleres, og eventuelle feil og mangler kan dokumenteres med bilder og tekst om ønskelig. Strømmåler avleses om boligen har egen strømmåler. Leietaker kan bestille strømavtale direkte i innflyttingsprotokollen!

Kom i gang med Presis Utleie helt gratis nå!

Du kan opprette din første husleiekontrakt på under 2 minutter.