Alle funksjoner i Presis Forvaltningssystem

Presis Forvaltningssystem har mange funksjoner og verktøy du som utleier behøver for sikre trygg, effektiv og lønnsom utleie.

Alle funksjoner i Presis Forvaltningssystem

Vi kan hjelpe deg med alle aspekter av utleie av din bolig fra A til Å. Tjenestene passer både for deg som bare skal leie ut en hybel og for deg som har flere utleieboliger. Du kan plukke og velge de tjenestene som passer deg og ditt behov.

Før leieforholdet starter

Kommer snart

Annonsering av boligen på Finn.no

Annonser boligen direkte fra Presis Utleie, og publisér på Finn.no. Du kan også ta med informasjon om boligen fra en eksisterende eller gammel Finn.no-annonse inn i Presis Utleie om du ønsker det.

Kommer snart

Visningsgjennomføring og interessenthåndtering

Gjennom Presis Utleies egen visningsmodul kan du gjennomføre visninger, og i tillegg ha fullstendig kontroll på alle potensielle leietakere gjennom Presis Utleies interessenthåndteringsverktøy.

Live nå!

Kredittsjekk av leietaker

Kredittsjekk av leietaker via Presis Utleie, og sørg for at du signerer leiekontrakt med en leietaker med god betalingshistorikk. Kredittsjekk leveres av Experian.

Inngåelse av leieforholdet

Live nå!

Husleiekontrakt med BankID-signering

Presis Utleie gir deg tilgang på kanskje markedets enkleste og tryggeste digitale husleiekontrakt. Når du skal leie ut boligen din er en skikkelig husleiekontrakt viktig. Presis Utleie sørger for digital opprettelse og digital signering med BankID av husleiekontrakten – trygt for både utleier og leietaker.

Live nå!

Innflyttingsprotokoll / overtakelsesprotokoll

Markedets råeste digitale overtakelsesprotokoll for dokumentasjon av boligens stand ved innflytting og utflytting. Integrasjon med mange relevante tredjeparter hjelper deg å ta de rette valgene ved inn- og utflytting.

Løpende forvaltning og innkreving av husleie

Live nå!

Fakturering av husleien

Presis Utleie sørger for at husleien faktureres til alle dine leietakere månedlig. Du setter selv forfallsdato i leieforholdet, og faktura sendes 10 dager før forfallsdato hver måned. Faktura sendes i dag kun per-e-post, men utbedret funksjonalitet som EHF/e-faktura er i utvikling.

Live nå!

Påminnelser om betaling av husleie

Automatiske påminnelser per SMS og e-post dersom leietaker er forsinket med betaling. Du velger selv hvor ofte du ønsker å sende påminnelser til leietaker.

Live nå!

Mulighet til å endre betalingsgrunnlag

Dersom du ønsker å legge til et element i husleien i tilfeller der for eksempel leietaker skal erstatte noe han/hun har ødelagt, eller du ønsker å rabattere husleien, så muliggjør Presis Utleie dette for deg helt enkelt.

Kommer snart

Indeksregulering av husleien

Husleien indeksreguleres automatisk basert på konsumprisindeks i henhold til gjeldende lovverk. Leietaker vil varsles automatisk per e-post 30 dager før ny husleie trer i kraft.

Live nå!

Oversikt over alle dokumenter

Enkel tilgang til alle signerte dokumenter i Presis Utleie, som husleiekontrakt, oppsigelsesdokumenter og liknende.

Live nå!

Dashboard med nøkkeltall

Oversikt over viktige nøkkeltall som fakturert og utestående/forfalt husleie for hver måned. Utleiegrad, statistikk på de ulike leiekontraktene og utleieobjektene vil også være lett tilgjengelig i dashboardet.

Avslutning av leieforholdet

Live nå!

Oppsigelse av leieforholdet, utleier

Husleieloven §9-7 stiller krav til utleiers oppsigelse. Den må være godt begrunnet, og må sendes skriftlig til leietaker. Presis Utleie hjelper deg med å generere en PDF du kan printe og sende til din leietaker før leieforholdet kan avsluttes.

Live nå!

Oppsigelse av leieforholdet, leietaker

Dersom leietaker ønsker å si opp leieforholdet, så gjøres dette enkelt via Presis Utleie. Både utleier og leietaker kan si opp leieforholdet innlogget i applikasjonen, i regi av leietaker.

Annet

Live nå!

Dashboard med viktige nøkkeltall

Oversikt over viktige nøkkeltall som fakturert og utestående/forfalt husleie for hver måned. Utleiegrad, statistikk på de ulike leiekontraktene og utleieobjektene vil også være lett tilgjengelig i dashboardet.

Kommer snart

Regnskap og kontroll

Utleiere med flere utleieobjekter har tilgang til resultats- og balanseregnskap i tillegg til god kontroll på likviditet og fakturaoversikt. Dette kan enkelt eksporteres til regnskapssystemet.

Live nå!

Ubegrenset antall eiendommer og utleieobjekter

Presis Utleie legger til rette for at du kan ha kontroll på alle dine eiendommer og utleieobjekter, med oppdatert informasjon fra Kartverket.

Kommer snart

Meldingsfunksjon mellom utleier og leietaker

Leietaker og utleier kan kommunisere med hverandre via Meldinger i Presis Utleie. Dette vil også være et naturlig forum for å sikre at man unngår eventuelle misforståelser mellom utleier og leietaker, og gir økt dokumentasjonsgrad for utleier.

Live nå!

Leietakersider

Leietakere som har en utleier som benytter seg av Presis Utleie, får også en egen login for å enkelt følge leieforholdet. Leietaker gis mulighet til å for eksempel laste ned den signerte husleiekontrakten med mer.

Kom i gang med Presis Utleie helt gratis nå!

Du kan opprette din første husleiekontrakt på under 2 minutter.