Logg inn på din konto

Glemt passord?

Depositumsgaranti

Depositumsgaranti, et enklere alternativ til depositumskonto!

Skal du leie bolig er det vanlig å stille depositum tilsvarende 2-6 måneders husleie som sikkerhet for leieforholdet. Dette er utleierens sikkerhet om husleien ikke betales eller påfører skader på leieobjektet. I stedet for å binde opp et stort beløp på depositumskonto kan leietakere gjennom Presisutleie.no kjøpe depositumsgaranti. En depositumsgaranti er en garanti som stilles av en tredjepart. Hvor mye depositumsgarantien koster avhenger av størrelsen på husleien. Garantien har en varighet på tre år og begrenses oppad til seks måneders husleie.

Depositumsgaranti

  • Tilsvarer 30000,- i depositum
  • Ikke behov for depositumskonto
  • Utleier sikres for 30000,-

Engangsbeløp som leietaker betaler før innflytting:

4800,-

Depositumskonto

  • Ordinær depositumskonto i bank
  • Utleier oppretter bankkonto
  • Utleier sikres for 30000,-

Depositumsbeløp som leietakeren må fremskaffe:

30000,-

Det er trygt for utleier, og leietaker betaler kun en liten sum av depositumsbeløpet.

Kriterier for å få depositumsgaranti:

  • Leietaker må ha norsk personnummer og være privatperson
  • Leietaker kan ikke ha betalingsanmerkninger og hatt inntekt de 3 siste årene.
  • Utleier må godkjenne depositumsgaranti som sikkerhet
  • Leieobjektet må være en privatbolig i Norge

Les depositumsgarantiens vilkår.

Depositumsgarantien bestiller du samtidig som du signerer leiekontrakten fra Presis Utleie eller du kan bestille den her:

Søk om depositumsgaranti nå